Grundläggande brandskyddsutbildning

Tidsåtgång: 2,5–3 timmar/ kurstillfälle
Antal deltagare: upp till 15 personer

Vi rekommenderar att man genomför denna utbildning minst 1 gång per år för att hålla era kunskaper uppdaterade både teoretiskt samt praktiskt.

Förkunskaper Brandskyddsutbildning
Inga tidigare kunskaper krävs. Vi anpassar nivån på utbildningen efter era   önskemål, vare sig ni utför brandskyddsutbildning för första gången och behöver innehåll på grundnivå eller har gått en brandskyddsutbildning tidigare och önskar mer fördjupad kunskap.
Samtliga av våra instruktörer har höga kunskaper inom brandskydd.

Lärandemål i grundläggande brandskyddsutbildning 
Kursinnehåll


Lagstiftning

 • Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Brandkunskap
 • Brandtriangeln
 • Brandförlopp
Förebyggande
 • Brandrisker, på arbetsplatsen, hemma och på allmänna platser
 • Brandorsaker, vad orsakar bränder
Brandtekniska åtgärder
 • Brandceller
 • Sprinklersystem, rökluckor, mm.
 • Utrymningslarm, automatiska brandlarm
 • Utrymningsvägar
 • Risker med utrymning
 • Hur utrymning/inrymning ska gå till

Praktiska övningar
Praktisk släckövning med brandsläckare och brandfiltKommande kurser: