Företagshälsa

En företagshälsovård som sparar pengar

 • Mindre produktionsbortfall till följd av uteblivna resor och därmed även lägre kostnader för företaget
 • Låg abonnemangskostnad med många tillval utefter behov
 • En partner oavsett arbetsort inom Sverige – Mindre administration, Lika företagshälsovård för alla avdelningar/arbetsplatser, bättre och säkrare kontroll
 • Smart teknik där alla anställda får tillgång till en personlig web-portal där uppföljning och coachning sker på individnivå. Som Arbetsgivare har du möjlighet att se trender och få hjälp med analys och handlingsplaner

Vi erbjuder
 • En kontaktperson under hela vägen
 • En allmän hälsoscreening på er personal
 • Vi kan genomföra arbetsplatsbesök och samla information om er unika verksamhet
 • Analys av den insamlade informationen, resultat blir ett nuläge på er arbetsplats gällande den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.
 • Utefter analysen kan vi vara ett stöd i framtagandet av en handlingsplan och upprättande av mål i det systematiska arbetsmiljöarbetet som går att följa upp.

Trygghet – tillsammans har vi mer än 50års erfarenhet av företagshälsovård

Vi kan vara ert stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Vi är ett rikstäckande företag som på ett säkert och tryggt sätt erbjuder företagshälsovård i hela Sverige. Vi erbjuder flera tjänster på distans, för att detta ska vara möjligt använder vi plattformen Checkup Life.

Vårt IT stöd reducerar administration av papper, undersökningar och mätprotokoll samtidigt som vi kan visualisera hälsan på er arbetsplats. Resultatet är ett strategiskt verktyg och stöd för företagsledningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Som deltagare i våran utbildning vuxen-HLR får du lära dig att:
 • Utföra HLR
 • Använda en hjärtstartare
 • Åtgärder vid luftvägsstopp                  

HLR-utbildning
                                                               
Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning och lite teori för att få så goda kunskaper som möjligt inom området.

Lärandemål i grundutbildning i Vuxen HLR

Efter genomförd utbildning ska du kunna:
 
 • kontrollera livstecken
 • identifiera hjärtstopp
 • skapa öppen luftväg
 • larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet
 • lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • identifiera och agera vid luftvägsstopp
 • utföra ryggslag och buktryck
 
Hjärtstartare
 
 • genomgång och demonstration av hjärtstartare
 • starta hjärtstartaren och följa instruktioner
 • information om defibrillering för att starta hjärtat
 
Kursinnehåll

För att hålla utbildningen uppdaterad praktiskt och teoretiskt, kunna ta del av nya riktlinjer och rekommendationer, så rekommenderar vi att man gör en uppföljning av sin utbildning en gång per år.  Hjärtstartare i kombination med HLR räddar liv!
 
Tidsåtgång: 3-4 timmar/ kurstillfälle
Antal deltagare: 10-12 personer
 
Vi säljer hjärtstartare av fabrikaten Physiocontrol Lifepak CR Plus & LP1000, Zoll AED plus samt Philips HS1, FRx. Vill ditt företag ha offert på hjärtstartare med utbildning vänd er med förtroende till oss!
 
Förkunskaper

Inga tidigare kunskaper krävs. Vi anpassar nivån på utbildningen efter era förkunskaper, vare sig ni testar HLR för första gången och behöver innehåll på grundnivå eller har gått en HLR-utbildning tidigare och önskar mer fördjupad kunskap. Våra instruktörer har lång erfarenhet från sjukvården och är legitimerade sjuksköterskor.