D-HLR insatspersonal

Våra instruktörer har hög kunskap inom hjärt- och lungräddning och är certifierade i enlighet med Svenska HLR rådet

Som deltagare i vår utbildning D-HLR får du lära dig att

 • lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp
 • behandla personer med hjärtstopp med defibrillering enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR från 2016
 • största delen i utbildningen är praktisk träning
 • efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra D-HLR enligt gällande riktlinjer
 • efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning                  

                                                               

Lärandemål för grundutbildning i D-HLR
 

Efter genomförd utbildning ska du kunna
 

 • veta hur larmorganisationen fungerar, förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
 • utföra HLR med god kvalitet med både en- och tvålivräddarteknik samt använda andningsmask
 • behandla en person med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för D-HLR
 • behandla en person med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer
 • förstå vikten av regelbunden träning

 

Hjärtstartare

Genomgång och demonstration av hjärtstartare.

Starta hjärtstartaren och följa instruktioner och

information om defibrillering för att starta hjärtat

 

Kursinnehåll

För att hålla utbildningen uppdaterad praktiskt och teoretiskt, kunna ta del av nya riktlinjer och rekommendationer, så rekommenderar vi att man gör en uppföljning av sin utbildning en gång per år.  

 

Hjärtstartare i kombination med HLR räddar liv!

Tidsåtgång: 3 timmar/ kurstillfälle

Antal deltagare: 4-6 personer

Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång per år

 

Förkunskaper D-HLR

 • inläst kursbok D-HLR
 • genomförd webbutbildning med godkänt resultat

 

Vi säljer hjärtstartare, vill du eller ditt företag ha offert på hjärtstartare med utbildning vänd er med förtroende till oss!