Tjänster

Tjänster
 • Utbildning/stöd i Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Chefscoachning och ledarskapsutveckling
 • Drogtester och alkotester
 • Hörselundersökning
 • Synundersökning
 • Vaccinationer
 • Plus undersökning
 • Spirometri – Lungfunktionstest
 • Stöd i systematiskt arbetsmiljöarbetet
 • Stödprocesser i den psykosociala arbetsmiljön
Utbildningar
 • Alkohol och droger 
 • Hjärt-lungräddning (HLR) för vuxna 
 • D-HLR
 • Första hjälpen med hjärt-lungräddning för vuxna 
 • Livräddande första hjälpen till barn
Sjukanmälantjänst och rådgivning 
 • Registrering av anmälan rörande egen sjukdom och vård av barn (VAB) samt friskanmälan till talsvar via telefon
 • Avisering om anmälan via e-post och/eller SMS till av kunden anvisad mottagare
 • Visning av aktuell sjukfrånvaro och VAB på kundunik webbsida
 • Sköterskan tar kontakt med den anställde för rådgivning
 • Sköterskan gör en preliminär bedömning av beräknad frånvarotid som redovisas till arbetsgivaren via webbsidan
 • Uppföljande samtal under sjukfrånvaron dag enligt överenskommelse med vårdgivare
 • Indikationer och påminnelser för rehabiliteringsutredning vid 6:e sjukfrånvarotillfället under senaste 12 månadsperioden och vid sjukdag 28, eller enligt överenskommelse.