Företagshälsa

En företagshälsovård som sparar pengar

  • Mindre produktionsbortfall till följd av uteblivna resor och därmed även lägre kostnader för företaget
  • Låg abonnemangskostnad med många tillval utefter behov
  • En partner oavsett arbetsort inom Sverige – Mindre administration, Lika företagshälsovård för alla avdelningar/arbetsplatser, bättre och säkrare kontroll
  • Smart teknik där alla anställda får tillgång till en personlig web-portal där uppföljning och coachning sker på individnivå. Som Arbetsgivare har du möjlighet att se trender och få hjälp med analys och handlingsplaner

Vi erbjuder
  • En kontaktperson under hela vägen
  • En allmän hälsoscreening på er personal
  • Vi kan genomföra arbetsplatsbesök och samla information om er unika verksamhet
  • Analys av den insamlade informationen, resultat blir ett nuläge på er arbetsplats gällande den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.
  • Utefter analysen kan vi vara ett stöd i framtagandet av en handlingsplan och upprättande av mål i det systematiska arbetsmiljöarbetet som går att följa upp.

Trygghet – tillsammans har vi mer än 50års erfarenhet av företagshälsovård


Vi kan vara ert stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Vi är ett rikstäckande företag som på ett säkert och tryggt sätt erbjuder företagshälsovård i hela Sverige. Vi erbjuder flera tjänster på distans, för att detta ska vara möjligt använder vi plattformen Checkup Life.

Vårt IT stöd reducerar administration av papper, undersökningar och mätprotokoll samtidigt som vi kan visualisera hälsan på er arbetsplats. Resultatet är ett strategiskt verktyg och stöd för företagsledningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.