Omsorg & Behandling

En genomtänkt satsning på medarbetarnas hälsa är en lönsam investering som ökar produktiviteten och sänker kostnaden för ohälsa.

HLR & första hjälpen

Brandskyddsutbildning

Friskvård

Välkommen till
Omsorg & Behandling

Kunskap, Trygg & säker arbetsplats

Omsorg & Behandling Företagshälsovård AB är ett företag med syfte att leverera företagshälsovård på ett tryggt och tillförlitligt sätt, där modern teknik och gedigen erfarenhet arbetar tillsammans för att skapa nytta åt våra kunder.

Kunskap

Säkert

Tryggt

Verktyg

Omsorg & Behandling tillsammans med TakeNote® möter det moderna företagets behov av effektiva HR-/ledningsverktyg. Vi strävar efter att våra verktyg skall vara enkla och ge struktur i hälsoarbetet för chefer och HR. En starkt bidragande orsak till framgång är chefens arbete och engagemang. Våra verktyg hjälper till genom att påminna om när en aktivitet ska genomföras – det innebär ett proaktivt arbetssätt och att rätt sak görs i rätt tid.

E-note är vårt chef och HR verktyg för rehabilitering och personaldokumentation. Ett stöd för både chefer och HR att göra rätt sak, i rätt tid, med rätt dokumentation, vi kallar det ”HR Just-in-time!” Oavsett organisationens storlek så finns det många lagar och regler att förhålla sig till. Då det gäller personal ger E-note er ett enhetligt arbetssätt samt ordning och reda. Hos oss är GDPR enkelt.
Vi hanterar all information i E-note på samma sätt som i våra medicinska journaler utöver att den gallras per automatik.

  - Triggar på frånvarotillfällen, frånvarodagar och frånvarotyp
  - Påminner ansvarig chef att aktivitet ska starta
  - Enhetlig dokumentation utifrån era checklistor och mallar, på ett och samma ställe
  - Ingen känslig information är åtkomlig för obehöriga
  - Ingen information går förlorad vid chefsbyten
  - Samla den anställdes dokument på en säker plats
  - E-note blir ert virtuella säkerhetsskåp!
 

Ni har även möjligheten att koppla på vårdgivare efter ert val och önskemål. Om vårdgivare ej används får chefens webb en utökad funktionalitet, såsom att dokumentera direkt i ärendet och sätta bedömd frånvarotid. Hos oss är GDPR enkelt. Vi hanterar all information på samma sätt som i våra medicinska journaler dessutom gallras per automatik.

  - Enhetligt sätt för alla anställda att rapportera frånvaro
  - Direkt avisering till registrerade mottagare vid sjuk- och friskanmälan
  - Stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet
  - Kartläggning av sjukfrånvaro för att kunna prioritera åtgärder
  - Triggar på frånvarotillfällen, frånvarodagar och frånvarotyp
  - Påminner ansvarig chef att aktivitet ska starta
  - Enhetlig dokumentation utifrån era checklistor och mallar, på ett och samma ställe
  - Samla den anställdes dokument på en säker plats
 

Vårt nära samarbete med kunder och företagshälsor har resulterat i ett verktyg som direkt kan påverka sjukfrånvaron positivt och fungera som en kartläggning av hur frånvaron egentligen ser ut. En kartläggning som kan utgöra grunden för såväl ett systematiskt arbetsmiljöarbete som att proaktivt arbeta för en hög frisknärvaro. Sjukfrånvaron gör skillnad på ”sista raden”! Oavsett om du har ekonomi- eller personalansvar så är det här verktyget för dig.


- Tydlig överblick över aktuell sjukfrånvaro
- Tidiga signaler rörande ohälsa inom organisationen
- Grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Tydligt stöd för chefens ansvar och engagemang
- Minskade kostnader för sjukfrånvaro
- Förstärker det hälsofrämjande arbetet
- Tryggt för den anställde genom tidig kontakt med sjuksköterskor från Omsorg & Behandling

Nyckeln till att få en friskare personal ligger mycket i att vi får engagerade chefer och att det finns en tydlighet då det gäller rutiner och policys.

 

I samarbete med företagshälsor och anslutna kunder har vi tagit fram verktyget Säkra beställningar. Säkra beställningar är ett säkert sätt att digitalt hantera beställningar av företagshälsovårds-tjänster. Det finns i två versioner, integrerat med våra övriga verktyg och helt fristående.

  - GDPR-säkert, inga personuppgifter skickas
  - Säker och enkel hantering av beställningar för både beställare och företagshälsa
  - Sparar tid och resurser samt dokumenterar hela beställningsförloppet
  - Beställ för enskild anställd eller en grupp
  - Beställning kan även knytas till en avdelning t.ex. vid bullermätning
  - Intyg och annan dokumentation kan laddas ned direkt i den anställdes dokumentmapp
  - Företagshälsan kan enkelt tillhandahålla mallar, dokument och checklistor

Säkra beställningar bygger på samma teknik som vår hantering av medicinska journaler.
Inga personuppgifter eller annan information skickas, allt dokumenteras och signeras.
 

Medarbetare

Patrick Bihler

Patrick Bihler

VD

070-250 98 40
[email protected]

Tony Apostolopoulos

Tony Apostolopoulos

Säljchef

073-373 00 16
[email protected]

Henrik Björksved

Henrik Björksved

Marknadschef

070-250 98 40
[email protected]

Martin

Tomas Lassesson

Säljare

073–3730163
[email protected]

Pierre Ågren

Pierre Ågren

Utbildningschef

073-373 00 65
[email protected]

Martin

Martin By

Instruktör

073-373 01 53
[email protected]

Torhild Svendsen

Torhild Svendsen

Ekonomiassistent

070-255 36 56
[email protected]

Selvi Baheetharan

Selvi Baheetharan

Redovisningsekonom

073-373 00 86
[email protected]

Kontakta oss

Oavsett om du är en befintlig eller ny kund eller kanske en samarbetspartner är du alltid välkommen att kontakta oss!

073-373 00 16
[email protected]